O Futbale

Pravidlá SLAF 7 v 7 pre sezónu 2011

Podčlánky

  1. Pravidlá SLAF 7 v 7 pre sezónu 2011
  2. Ihrisko
  3. Domáce a zahraničné tímy

 SLAF 7na7 sa hrá podľa NCAA pravidiel verzie 2009 – 2010 s týmito úpravami.

 

I. Čas

 

I.1. Celkový hrací čas je 40 minút a je rozdelený do dvoch polčasov

I.2. Play clock (čas na rozohranie)

I.2.1. Je 20 sekúnd, pokiaľ sa po predošlej akcii vyskytol niektorý z nasledujúcich prípadov. V tomto prípade začína play clock po signále „ready for play“

- Týmové timeouty

- Timeouty rozhodcov (zranenie, „vyriešenie“ faulov ...)

- Zmeny držania lopty (výmena útoku a obrany)

- Na začiatku polčasu

I.2.2. Je 30 sekúnd, pokiaľ beží game clock (zápasový čas), nepríde k zmene držania lopty a po incomplete passu. V tomto prípade začína play clock po skončení predchádzajúcej akcie.

Pokiaľ tím pokračuje vo svojom drajve a nenastane žiadne predĺženie kvôli flagom, zraneniam ..., musí sa rozohrať do 30 sekundách od skončenia predchádzajúcej akcie (rovnaký princíp ako v NFL). Pokiaľ je drajv akokoľvek prerušený, tak sa používa „obvyklí“ play clock. Samozrejme iba 20 sekúnd.

I.3. Každý tým má k dispozícii jeden timeout v každom polčase v trvaní jednej minúty.

Dĺžka timeoutu je vrátane 20 sek na rozohranie, t.j. čistá dĺžka timeoutu je 40 sek. Pokiaľ hlavný tréner chce s rozhodcom prebrať nejaké rozhodnutie musí si vziať timeout. Ak príde k prehodnoteniu rozhodnutia, bude timeout tímu vrátený. Ak nemá tím žiadne timeouty, nemá možnosť prerušiť zápas pre diskutovanie ...

I.4. Čas sa nezastavuje s týmito výnimkami:

- Polčasová prestávka (na vymenenie strán)

- Tímový timeout (čas sa spustí na snap)

- Timeout rozhodcu

 

II. Hráči

 

II.1. Zápas sa hrá medzi dvomi tímami, kde žiadny nemá viac ako 7 hráčov na ihrisku

II.2. Nie sú žiadne pravidlá obmedzujúce čísla linemanov

II.3. Požiadavky na útok

II.3.1. V backfielde môžu byť najviac 3 hráči

II.3.2. Na oboch stranách centra (C) musia byť guardi a musí stáť vedľa neho

Vo formácii musia byť 3 (alebo viacerí) OL a lopta  musí byť snapnutá prostredným hráčom – takže nie je povolené snapovať guardom.

II.3.3. Povolenými príjemcami passov sú hráči z lajny a hráči na lajne, ktorý sú najbližšie k bočným čiaram, okrem guardov a to bez ohľadu na ich čísla dresov

II.4. Požiadavky na obranu

II.4.1. Povolení sú najviac 2 DL, všetci ostatný hráči musia byť v okamžiku snapu aspoň jeden yard za line of scrimmage (LOS)

II.4.1.a. Výnimka – obrancovia môžu stáť na LOS za podmienky, že stoja priamo pred útočníkom, ktorý stojí mimo pocket. Toto umožňuje obrancom stáť tesne pred WR.

II.4.2. Hlavy oboch DL musia byť medzi vonkajšími ramenami guardov a musia byť v troj alebo štvorbodovom postoji.

II.4.3. Akonáhle je hráč postavený ako lineman, tak sa nesmie presunúť do backfieldu. Lineman sa na lajnu musí postaviť viditeľne pred snapom

II.4.3.a. Pokiaľ sa útok na rozohrávku ponáhľa a obrana nestihne sa nestihne postaviť včas, aby toto pravidlo splnila, tak nejde o faul. Obrana ale toto pravidlo nesmie zneužiť, ide o rovnaké pravidlo ako po timeoute. Pokiaľ obrana nereaguje adekvátne rýchle tak o faul ide.

II.4.4. Obaja linemani a jeden ďalší hráč z obrany môžu prekročiť LOS ihneď po snape, všetci ostatný obrancovia iba pokiaľ je splnená jedna z nasledujúcich podmienok.

II.4.4.a. Lopta opustí ruku QB alebo hráča, ktorý loptu dostal od snappara) – passy, odovzdávky

II.4.4.b. Lopta je voľná – fumbly, špatné snapy

II.4.4.c. QB viditeľne opustil pocket (pocket je určený šírkou piatich linemanov so stredom v centrovi) alebo je zreteľné že ide bežať stredom.

II.4.5. „Obmedzení“ obrancovia môžu prekročiť LOS pokiaľ útok naznačuje odovzdávku ale nesmú ísť po QB.

II.4.6. Všetci hráči môžu ísť cez LOS za účelom bránenia WR mimo pocket

PENALIZÁCIA – akékoľvek porušenie pravidla II.4. je live-ball foul (tzn. Neprerušuje akciu, iba sa hádže flag za ineligible downfield alebo illegal formation a je „ocenený“ 5 yardamy z basic spot (jednoducho – z najhoršieho možného miesta pre obranu), pričom číslo downu ostáva rovnaké.

II.4.7. Obmedzenie na prekročenie LOS neplatí, pokiaľ sa rozohráva vnútri posledných 3yardov na obrannej polovici. Pokiaľ sa rozohráva z 3 yardov (t.j. v rátane one-point conversion po TD), tak obmedzujúce pravidlá platia. Pokiaľ sa rozohráva vnútri 3 yardov, tak stále platia obmedzenia ohľadne pozícií hráčov (t.j. na LOS môžu byť aj v tomto prípade iba dvaja DL)

 

III. Všeobecné

 

III.1. Bloky pod pásom nie sú povolené

III.2. Kicky nie sú povolené

III.2.a. Tím, ktorý by prípadný kick prijímal, bude rozohrávať z vlastných 5 yardov

III.2.b. Tím A môže na ktorýkoľvek down odovzdať loptu tímu B – virtual punt

III.3. Pokiaľ útok začína svoj drive má 4 downi na dosiahnutie „novej štvrtiny ihriska“ resp. na TD

III.3.a. Keď sa útok dostane na ktorýkoľvek down na „novú štvrtinu ihriska“ tak získa prvý down a bude rozohrávať z miesta, kde skončila predošlá hra

III.4. Lopta je vždy rozohraná z prostriedku šírky ihriska

III.5. Touchdown sa môže potvrdiť dvomi spôsobmi

III.5.a. One-point conversion. Lopta je rozohraná zo súperových 3 yardov

III.5.b. Two-point conversion.  Lopta je rozohraná zo súperových 8 yardov

III.6. Víťaz losovania určuje, ktorý tím bude rozohrávať v prvom polčase ako prvý. Na začiatku druhého polčasu bude rozohrávať tím, ktorý nerozohrával v prvom polčase. Strany obom tímom určí rozhodca. Víťaz losovania si nemôže vybrať právo výberu v druhom polčase.

 

IV.Fauly

 

IV. Penalizácie za fauly budú

IV.1.a. 10y za fauly, kde pravidlá NCAA rulebook prikazujú 15y

IV.1.b. 5y za fauly, kde pravidlá NCAA rulebook prikazujú 10y

IV.1.c. 5y za fauly, kde pravidlá NCAA rulebook prikazujú 5y

IV.2. Keď NCAA pravidlo hovorí o automatickom prvom downe za fauly obrany, obrana bude potrestaná yardamy a číslo downu pre nasledujúcu akciu bude znížené o jeden (prvý down ale ostane prvým downom).

IV.2.a. Pokiaľ prijatý faul presune útok na „novú štvrtinu“ tak nasledujúca akcia bude prvý down bez ohľadu na číslo predošlého downu.

 

Sponzori

Najnovšie výsledky

Bratislava Monarchs  Vs.  Topoľčany Kings

Výsledok: 21 : 17
Dátum: 07. Júl 2013

Topoľčany Kings  Vs.  Bratislava Monarchs

Výsledok: 14 : 6
Dátum: 22. Jún 2013

Újbuda Rebels  Vs.  Topoľčany Kings

Výsledok: 0 : 20
Dátum: 09. Jún 2013

Budapest Hurricanes  Vs.  Topoľčany Kings

Výsledok: 41 : 31
Dátum: 26. Máj 2013

Najnovší komentár

Dátum: 16. Marec 2019
Autor: tiffanysjewelry
Miestnosť: IFAF Europe CEI 2013 Championship Game

[b][url=http://www.spydersales.cn/da/]Spyd